EMC-störningar

I frekvensomriktare med konventionell PWM*-teknik hackas spänningen sönder i korta pulser vilket ger upphov till elektromagnetiska störningar EMI (både lednings- och luftburna).

Flicka oeron_txt_SE

 

PWM-omriktare kan störa funktionen i t ex mät- och styrutrustning, radio/TV/audio, larm, RFID-system och datanätverk. De kan dessutom ge upphov till så kallade switchljud, som uppfattas störande av både människor och djur.

Ko_RFID-tag_txt_SE

 

För att i någon mån komma till rätta med problemet och uppfylla EMC-direktivet när det gäller störningar (EN 60601-1-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3) måste PWM-omriktare installeras med EMC-klassade skärmade kablar, förskruvningar, avstörningsfilter och specialkomponenter.

Ofta används olika typer av avstörningsfilter såsom du/dt-filter, emc-filter, sinusfilter och RFI-filter men ingen av dessa åtgärdar grundorsakerna till EMI-störningarna.

Med den störningsfria frekvensomriktare NFO Sinus slipper du alla EMI-störningar. Du behöver varken skärmade kablar eller avstörningsfilter och det ställs inga speciella krav på installationen för att kraven i EMC-direktivet ska uppfyllas.

 

Frekvensomriktare_NFO_Sinus_txt_emc

Vill du veta mer? Klickahar_PIL-GREEN


*PWM = Pulse Width Modulation (pulsbreddsmodulering) används av alla konventionella frekvensomriktare på marknaden.