Kontakta oss gärna: 
Tel 0454-37029 eller e-mail 

NFO Drives
- ett svenskt cleantech-bolag

AFFÄRSIDÉ

NFO Drives skall med god lönsamhet utveckla, tillverka och marknadsföra utrustning för varvtalsreglerad styrning av elmotorer.

NFO_WEBB_JORDGLOB_Sinus


Svensk miljöteknik

NFO Drives är ett svenskt cleantech-företag, som jobbar med utveckling och tillverkning av produkter för energi­effektivisering av elmotorer till maskiner, fläktar och pumpar med mera. Med vår produkt – frekvensomriktaren NFO Sinus – kan motorns varvtal anpassas till aktuellt behov vilket gör att man kan spara upp till 70 procent energi. Genom minskade energikostnaderna betalar sig en investering i NFO Sinus snabbt – ofta på ett år. Tack vare patenterade teknik, kan NFO Drives erbjuda omriktare utan elektromagnetiska störningar. 

Swedish-CleantechNFO_300

Patenten

Civilingenjör Ragnar Jönsson på Ideon i Lund började redan i mitten av 1980-talet att forska kring olika sätt att styra elmotorn på ett bättre sätt. Ragnar Jönssons arbete resulterade i ett antal uppfinningar som gjorde det möjligt att
1. Styra motorn med fullt moment redan från start och vid låga varvtal
2  Styra elmotorn med en utspänning i form av ren sinus vilket resulterar i en störningsfri styrning.

Bolaget

1996 startades bolaget NFO Drives AB för att ta fram frekvensomriktare baserade på den nya tekniken under namnet NFO Sinus®. Verksamheten förlades till Svängsta i Blekinge och den första produkten, en enfas-omriktare på 2,2 kW, lanserades på marknaden 1998. Under de kommande åren utvecklades omriktare i allt högre effekter och idag omfattar sortimentet trefas omriktare upp till 15 kW. Genom åren har flera patent erhållits inom området styrning av elmotorer. 

Turningtorso_155_250x350

I Turning Torso sparar man energi störningsfritt med NFO Sinus

Våra kunder

De flesta av våra kunder finns idag i de nordiska länderna men exportförsäljningen har under senare år ökat stadigt, främst inom EU. Fastighetsautomation, med sjukhus som största målgrupp, har länge tillhört ett viktigt område men intresset för störningsfri teknik inom industrin och lantbruk blir allt större. Bland bolagets övriga kunder märks många namnkunniga företag –  läs mer om våra kunder>>

KOLLAGE-NFO_bred

 

Avtal med DeLaval

Vår enskilt största kund är DeLaval International, med vilka vi sedan 2010 har ett långsiktigt samarbetsavtal på OEM-basis. DeLaval är en av världens största tillverkare av produkter för mjölkproduktion t ex mjölkningsmaskiner och mjölkningsrobotar. Avtalet gäller utveckling och tillverkning av omriktare i flera olika effektstorlekar. Omriktarna, som benämns DeLaval NFO Drives, ingår i DeLavals eget produktsortiment och de första serieleveranserna gjordes våren 2011.

Avtalet med DeLaval är den viktigaste händelsen i bolagets historia och beräknas ge bolaget en mångdubblad omsättning de närmaste åren. DeLavals beslut att använda NFO-tekniken ger en kvalitetsstämpel som förhoppningsvis ska hjälpa till att öppna dörrarna för fler OEM-kunder. Läs mer om DeLaval>>

Börsnoterat

NFO Drives är sedan 1999 börsnoterat – Läs mer För Investerare>>