Styrelse och företagsledningVD: Johan Braun

STYRELSE
Styrelseordförande: Martin Hagbyhn 

Ordinarie ledamöter i styrelsen:
Åsa Agervald, Stockholm
Eva-Britt Grönberg, Lund
Martin Hagbyhn, Malmö 
Tomas Ängkulle, Göteborg