Frekvensomriktare

Frekvensomriktare* används för att styra elmotorer och ett vanligt användningsområde är styrning av maskiner, fläktar och pumpar. Varvtalet i motorn regleras för att bl a spara energi och få en optimal funktion i motorn.

Det finns två typer av frekvensomriktare:
1. Konventionella, PWM, som använder pulsbreddsmodulering**
2. Störningsfria, som använder sinusteknik**

I PWM-omriktarna hackas spänningen sönder i korta pulser (pulsbreddsmodulering). Denna frekvensstyrning ger upphov till elektromagnetiska störningar, förkortad livslängd på motorn och höga jordströmmar. Vid användning av frekvensomriktare baserad på pulsbreddsmodulering ställs omfattande krav på hur installationen utförs för att kraven i EMC-direktivet ska uppfyllas. Dessutom är avståndet med omriktare och motor begränsat.

sinus_vs_pwm_w

Den störningsfria frekvensomriktaren NFO Sinus matar motorn med ren sinusspänning. Det är samma spänning som elmotorn är konstruerad för. Därmed uppstår aldrig de typiska PWM-problemen. Installationen blir betydligt enklare jämfört med PWM-omriktare samtidigt som tekniken ger en mängd andra fördelar.

Frekvensomriktare_NFO_Sinus_txt_w

 

Vill du veta mer? Klickahar_PIL-GREEN

 

 

* Frekvensomformare och frekvensomvandlare är synonyma begrepp för frekvensomriktare.
** PWM = Pulse Width Modulation (pulsbreddsmodulering) används av alla konventionella frekvensomriktare på marknaden
*** Sinusteknik används av NFO Drives läs mer om Sinustekniken