För investerare

Det är NFO Drives ambition är att tillgodose kapitalmarknaden, investerare och andra intressenter med relevant information som underlättar för en korrekt värdering av NFO Drives.

AktieTorget_logo

 • NFO Drives AB är listat på AktieTorget. På deras hemsida hittar du mer information om aktuell börskurs, nyheter etc  AktieTorget>>
 • Pressmeddelanden och Ek Rapporter publiceras via AktieTorgets nyhetstjänst. Alla nyheter publiceras samtidigt på bolagets hemsida.
 • Prenumeration av pressinformation, nyheter och rapporter beställes via AktieTorget /Nyheter/ Pren
 • Ekonomiska rapporter se Ek Rapporter>>>

 

K A L E N D E R
Aktuella händelser
2017-11-07 Publ av Q3
2017-08-29 Publ av Q2
2017-05-16 Publ av Q1
2017-04-21 Årsstämma i Karlshamns kommun kl 13.30
2017-02-17 Publ av Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Publ av Q3
2016-08-29 Publ av Q2 
2016-06-17 Emission 2016: Sista teckningsdag
2016-06-03 Emission 2016: Publ av dokument
2016-05-17 Publ av Q1 2016
2016-04-22 Årsstämma i Svängsta kl 13.30

 


 • Aktiekapitalets utveckling och Ägarstruktur
  Redovisas i senaste Årsredovisning – se Ek Rapporter>>
 • Analytiker  Mer information lämnas av Remium via Introduce>>
 • Insynsregister
  All handel med bolagets aktier som görs av bolagets insynspersoner sker enligt AktieTorgets regler och redovisas på deras hemsida >>AktieTorget/INSYN      
 • Kontakta oss
  om du vill anmäla dig till stämma eller beställa material skicka e-brev till