Bolagsfakta/Börsfakta

NFO Drives AB (publ)
Org.nr 556529-9293
LEI 54930070NZURFEHMGE08
Bolaget är inregistrerat 1996-03-20.

Antal aktieägare: C:a 2.500 varav c:a 60% förvaltarregistrerade. De tio största aktieägarna innehar vardera mellan 1 – 6%.

Bemyndiganden:
Inget aktuellt

Ur bolagsordningen:
Säte: Karlshamns kommun.
Bokslutsdag: 31 december.
Alla aktier har samma röstvärde.
Ingen rösträttsbegränsning vid bolagsstämma.
Antal aktier: 238 005 213

Information: Bolaget avger kvartalsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisningar.

BÖRSFAKTA: Börskod: NFO.
Bolagets aktier handlas under AktieTorget

Karlshamn 2017-01-12