Jordströmmar

Om det i en anläggning finns elektrisk utrustning som ger upphov till jordströmmar (läckströmmar till jord) kan detta innebära fara för liv och risk för brand. För att minska risken för brand- och personskador används därför jordfelsövervakning och/eller jordfelsbrytare.

Jordstrommar_risk_txt_1_SV_w

 

Frekvensomriktare med konventionell PWM*-teknik genererar höga jordströmmar (läckströmmar till jord) mellan 50-500 mA. Jordströmmarna ökar dessutom vid användning av skärmade kablar, vilket alltid krävs vid installation av PWM-omriktare. Tillsammans gör detta att det kan vara svårt att använda jordfelsbrytare i anläggningar med PWM-omriktare.

Jordstrommar_txt_SE_w

Den störningsfria frekvensomriktaren NFO Sinus ger inga jordströmmar. Därmed kan jordfelsbrytare för både person- och brandskydd användas. Inga vagabonderande läckströmmar alstras. Du slipper därmed både störningar på omgivande teknisk utrustning och obehag för människor och djur.

Frekvensomriktare_NFO_Sinus_txt_jord

Vill du veta mer? Klickahar_PIL-GREEN


*PWM = Pulse Width Modulation (pulsbreddsmodulering) används av alla konventionella frekvensomriktare på marknaden.