NFO Drives AB (publ)

FÖRSÄLJNING

Johan Braun, VD
Dir tel 0454-200338

Jonas Hornfelt, Försäljning Sales support
Dir tel 0454-200 330

ORDER

Skicka din order till

Ulrika.Raab, Order  och adm
Dir tel 0454-370 29

TEKNISK SUPPORT

Michael Daly, Tekn support
Tel 0454-200 333

Vid akuta ärenden ber vi att du ringer vår växel tel 0454-37029.
Där anger vi aktuellt tel.nummer för akuta ärenden.

_____________________________________________

ÖVRIGA kontaktpersoner:

Johan Braun, VD
Dir tel 0454-200338

Kenneth Svensson, Konstruktion & Utveckling
Dir tel 0454-370 41

________________________________________________

 

 


ADRESSER

NFO Drives AB (publ)
Tubba Torg 5

SE-374 32 KARLSHAMN

Tel  0454 – 370 29
Fax  0454 – 32 24 14

Allmän E-postadress: 
Besöks- o leveransadress
Tubba Torg 5
374 32 Karlshamn 

KONTORSTID

Kl 08.00 – 17.00

ÖVRIGT

MER INFORMATION>>
Här kan du beställa trycksaker; broschyrer o datablad.

ÅTERFÖRSÄLJARE>>  
PRESS-kontakt>> 

NYHETER >>
Prenumerera på Pressinformation, Nyheter och Rapporter via AktieTorgets hemsida.