Ingen ska behöva bli störd för att du vill spara energi!

Frekvensomriktaren NFO Sinus styr elmotorer till maskiner, fläktar och pumpar STÖRNINGSFRITT och upp till 70% energi kan sparas. En investering betalar sig snabbt - ibland på bara ett år.

NFO-omriktaren  finns idag installerad i en mängd olika miljöer – från industri och lantbruk till kontor, skolor och bostäder samt i ett stort antal sjukhus.

Kollage_NFO-Sinus_2013_1250px_

 

Läs mer –  i vilka applikationer används NFO Sinus Applikationer>>

Läs mer -  Vad säger våra kunder >>

Läs mer - Exempel på referensinstallationer, pressklipp etc
                
REF-blad PDF-format >>