NFO Sinus® i olika applikationer

NFO Sinus® styr elmotorn med ren sinusspänning. Det ger många olika fördelar som kommer till nytta på olika sätt i olika applikationer:

 • Bostads- och affärsfastigheter (HVAC)
 • Industri (HVAC och maskiner)
 • Lantbruk och stallar (vakuumpumpar, maskiner etc)
 • Lager och fryshus (HVAC)
 • Lab-, test och forskningslokaler (HVAC)
 • Marin (HVAC)
 • Radio- och TV-studio (HVAC)
 • Universitet och skolor (HVAC)
 • Sjukhus (HVAC)
 • Teater och konsertsalar (HVAC och maskiner)
 • Va-verk, pumpanläggningar (pumpar)
 • OEM – integrering i ditt företags egna produkter – Läs mer OEM>>

KOLLAGE-NFO_bred


NFO Sinus uppfyller EMC-direktivet i alla miljöer


Läs mer     Vad säger våra kunder >

Läs mer     Referensblad i PDF-format