Vad säger våra kunder?

Här är några exempel
Referenser finns även i pdf-format REFERENSBLAD>>>

DeLaval International

DeLaval and NFO - 8629_Tord_4

— Våra kunder kan spara upp till 70 % energi samtidigt som vi kan garantera dem en störningsfri miljö, säger Tord Ringenhall.
Läs mer »

Landstinget Östergötland

Per-Olov_Eliasson_Östergötl_350x250

— Patientsäkerheten måste sättas i första hand och vi har därför valt NFO Sinus till alla våra sjukhus och vårdcentraler, säger P-O Eliasson.
Läs mer »

 
Saab Kockums

Kockums_ref_1_350x250

– NFO Sinus uppfyller alla våra krav på en störningsfri omriktare och är mycket prisvärd, säger Karl-Axel Olsson.
Läs mer »

ICA Fastighet

ICA HBG_Malte juli 2012 _REF_w

— Med NFO Sinus kunde vi dels utnyttja det befintliga oskärmade kablaget och dels placera omriktarna långt från fläktmotorerna, precis där vi vill ha dem, säger Malte Enocson.
Läs mer »

 
LKE Lasershowtechnik

LKE Lasershow_kestler_L

— Med NFO-omriktarna slipper vi alla problem med jordströmmar och får en säkrare anläggning, säger Matthias Kestler.
Läs mer »

Nicotra Gebhardt

gebhardt (1)

— NFO Sinus garanterar störnings-frihet, som innebär oskärmade kablar och inga radioavstörningsfilter, säger Basse Malmquist.
Läs mer »

 
BAS Sydpolen

Inga störningar kunde uppmätas rapporterar Julius Rix på klimatforskningsstationen BAS, British Antarctic Survey, på Sydpolen.
Läs mer »

Oslo Universitetssjukhus

Martin Olsen__OSLO_118x72

— På Olso Universitetssjukhus HF har vi bytt ut mer än 300 frekvensomriktare av konventionell PWM-typ mot den störningsfria NFO Sinus, säger Martin Olsen.
Läs mer »

 
Chalmers Nanotekniklab

Chalmers_lab_w

- Tack vare NFO Sinus har vi fått en både driftsäker och tyst anläggning, samtidigt som vi sparar mycket energi, säger Christer Andersson.
Läs mer »

Karlskrona VA-verk

Karlskrona Vattenverk 006_w

— Pumparnas energiförbrukning har minskat med mer än 50 procent. Det var endast NFO Sinus som klarade våra långa kabelavstånd, säger Gunnar Pettersson.
Läs mer »

 
 

Högskolan

Hogskolan_Mikael_350x250

 

— Helt störningsfritt och ändå en betydligt lägre totalkostnad, säger Mikael Falk. Läs mer »

 

Trioplast

Trioplast_Pettersson350x250

 

 

— Vi fick lägre installationskostnad och säkrare drift. Och tyst miljö på köpet, säger Göran Pettersson.Läs mer »

 

 
 
Fortifikationsverket

Fortverket_w

- Nu kan vi spara energi, samtidigt som våra radiosändningar fungerar helt problemfritt, säger Mats Lundbergs.
Läs mer »

Bergendahls EL

Bergendahls_Forbo_w

- En investering betalar sig ofta på mindre än ett år tack vare den enkla installationen, säger Mikael Janson.
Läs mer »