Chalmers Nanotekniklab

Elinstallationen blev klart enklare utan skärmade kablar

- Tack vare NFO Sinus® löstes våra driftproblem och vi har nu fått en både driftsäker och tyst anläggning, samtidigt som vi sparar mycket energi, säger Christer Andersson.

Chalmers_lab_w

 

Christer Andersson är forskningsingenjör vid Chalmers Nanotekniklaboratorium i Göteborg: – Från början var pumparna direktanslutna till nätet, och vattenflödet styrdes med strypkranar. Det medförde att pumparna fick arbeta med max effekt och blev därmed utsatta för mycket slitage. Vid start och stopp blev det hårda slag i vattensystemet, som slog sönder flödesindikatorerna. För att lösa problemet sökte vi efter lämpliga frekvensomriktare med mjukstart.

– Då hela vår ventilationsanläggning är styrd med frekvensomriktare av konventionell typ, vet vi att de medför en hel del problem med oljud, elektriska störningar samt lagerskador i motorerna, fortsätter Christer Andersson.

– Vi fann då NFO Sinus. Det är en ny typ av frekvensriktare, som lämnar en ren sinusvåg. Med den kunde vi få en perfekt mjukstart samt rätt varv på pumparna utan de övriga driftproblemen och fick då en både driftsäker och tyst anläggning. En annan fördel gäller elinstallationen, som med den nya tekniken blir klart enklare och billigare då vi inte behöver skärmade kablar och inte har några begränsningar i kabellängder.

För att bedöma den rena ekonomin, förutom att pumparna bör få en klart längre livslängd, är besparingen av elkraft en mycket viktig faktor. Genom att styra alla pumpar med frekvensomriktare medför det en stor besparing av el. Vi beräknar att installationen är betald inom 1-2 år, avslutar Christer Andersson.

Chalmers_lab_2_w


Elinstallationen blev klart enklare och billigare då NFO-omriktaren inte behövde skärmade kablar och inte hade några begränsningar i kabellängder. 

 

Chalmers Nanotekniklaboratorium vid Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap-MC2 innehåller superrena rum med mycket höga krav på fukt, temperatur och luftrenhet. Då hela verksamheten ska fungera så bra som möjligt ur miljösynpunkt, måste man noga kontrollera alla utsläpp och inte minst försöka optimera energiförbrukningen.

Luften från alla dragbänkar renas i scrubbrar där luften leds igenom en zon med vattenduschmunstycken och behandlas så att inga miljöfarliga ämnen kommer ut i naturen.