Fortifikationsverket, Marinbas Karlskrona

 

Störningsfria omriktare lösningen för radioskolan

- Nu kan vi spara energi i vår ventilationsanläggning, samtidigt som våra radiosändningar fungerar helt problemfritt, säger Mats Lundbergs på Fortverket i Karlskrona.

Fortverket_350x250px

På radioskolan vid Marinbas Karlskrona tränar man under utbildningen sändning och avlyssning med olika typer av radioteknik. I samband med en totalrenovering av skolans lokaler för cirka två år sedan ville man energieffektivisera ventilationen. Man beslutade då att installera frekvensomriktare för att styra fläktarnas motorer.

– Genom tidigare erfarenhet vet jag att all radioteknik är känslig för EMC-störningar, säger Mats Lundbergs, som är SRÖ-ansvarig på Fortifikationsverket i Karlskrona. – Det är svårt att få en helt störningsfri miljö med konventionella frekvensomriktare – även om man använder filter och skärmade kablar enligt tillverkarnas anvisningar.

– Vi letade efter en lösning för att både få en energisnål ventilation och en störningsfri miljö och valde att testa om omriktaren NFO Sinus® skulle klara kraven, säger Mats Lundbergs. – Den använder en helt annan teknik, som ger en utspänning i form av ren sinus och behöver varken filter eller skärmade kablar för att bli störningsfri!

– Först installerades en omriktare på prov. Vi kunde då konstatera att våra radiosändningar fungerade helt problemfritt och beslutade att alla omriktare i huset skulle vara av samma typ. Totalt installerades nio omriktare. Nu har ventilationsanläggningen varit i full gång en tid och allt fungerar helt störningsfritt, konstaterar en nöjd Mats Lundbergs.

– NFO Sinus har även löst andra omriktarproblem åt oss, fortsätter Mats Lundbergs. – Vi har ett klädbytesförråd där vi blev tvungna att installera en separat ventilationsanläggning för att undvika att personalen fick allergiska problem. Först användes en konventionell omriktare för att styra fläktarna. Men det blev en kraftigt tjutande ton från fläktarna. Ljudet, som alstrades av frekvensomriktaren, upplevdes så besvärande att vi inte kunde ha ventilationen igång, Vi provade att byta till NFO Sinus. Det otäcka ljudet försvann direkt och vi fick en helt tyst ventilationsanläggning.

Fortverket__BAS_w

Marinbasen i Karlskrona      Bild: Kockums
Bild ovan:  Marinens radioskola