British Antarctic Survey (BAS)

Störningsfritt på Sydpolen

- Inga störningar kunde uppmätas från NFO Sinus®, rapporterade Julius Rix, som ansvarade för testerna  på  den nuvarande forskningsstationen på BAS, Sydpolen.

IMG_2603_w

Efter noggranna tester beslutade BAS (British Antarctic Survey) att välja de svenska frekvensomriktarna NFO Sinus till den nya klimatforskningsstationen Halley VI på Sydpolen.

Byggnationen av den nya forskningsstationen kommer att påbörjas 2008 och den kommer att vara i full drift 2010. Omriktarna ska användas till att styra fläktmotorerna i ventilationssystemet och därmed skapa ett bra inomhusklimat i den extrema antarktiska miljön. Då stationen ska innehålla en mängd avancerade tekniska mätinstrument, ställdes höga krav på att det inte uppstår några elektromagnetiska störningar på mätutrustningen.

NFO Sinus testades av BAS på den nuvarande forskningsstationen på Sydpolen under vintern 2006. Resultaten från testet redovisas i rapporten ”AIS Fuel Pump Inverter Interference Report” av Julius Rix, som är Electronic Field Engineer på BAS.

I motsats till resultaten från andra omriktare, som har testats, har inga störningar kunnat uppmätas på AIS-utrustningen (Advanced Ionospheric Sounder) från omriktaren NFO Sinus.

Vid val av omriktare var det även viktigt med en hög driftsäkerhet eftersom forskningsstationen under flera månader per år inte har någon kontakt med omvärlden.

Halley_VI_w

Den nya klimatforskningsstationen Halley V! på Sydpolen