Bergendahls

 

Lönsamt med energispar i miljonprogrammet

— I äldre fastigheter är det betydligt enklare att energieffektivisera med störningsfri utrustning tack vare att man slipper all kabeldragning med dyra skärmade kablar, säger Mikael Janson på Bergendahls El. – En investering betalar sig ofta på mindre än ett år.

Bergendahls_Forbo_w

 

Det är mycket lönsamt att varvtalsreglera driften av fläktar och pumpar i fastigheter och energi­förbrukningen kan ofta minskas med 25% och ibland betydligt mer. Vid installation i äldre fastigheter, typ miljonprogrammet, kan installationen emellertid bli kostsam. – Då är det klokt att välja störningsfri teknik. Den är både enklare och billigare att installera samtidigt som man får flera fördelar, säger Mikael Janson på Bergendahls El Kungälv AB.

Bostadsområdet Björkås, som ligger i Kungälv utanför Göteborg, består av trevåningshus med drygt 300 hyresrätter. Fastigheterna ägs av fastighetsbolaget Förbo och byggdes i slutet av 1960-talet. De ingår i det så kallade miljon-programmet.

Fastigheterna värms upp med direktverkande el och ventileras med hjälp av utsugsfläktar på taket. Tidigare styrdes fläktarna med timer i tre fasta lägen: Avstängt, halv och full effekt. Man tog hänsyn till tid på dygnet, årstid och utetemperatur men energiförbrukningen blev trots det alldeles för hög.

Förbo beslöt att energieffektivisera de befintliga fläktarna och Bergendahls El fick i uppdrag att installera frekvensstyrning av motorerna. Men att installera vanliga s k PWM-omriktare i gamla hus kan bli både dyrt och besvärligt. De omges av många krångliga restriktioner på grund av risken med EMC-störningar och skärmat, dyrt kablage måste alltid användas. Teknikerna på Bergendahls El valde ett nytt alternativ:

- Vi ville hitta den mest optimala lösningen och beslöt därför att installera störningsfri teknik med den svenska omriktaren NFO Sinus, säger Mikael Jansson, som jobbar på industriavdelningen på Bergendahls i Kungälv. – Den kan installeras med oskärmade kablar och vi kunde därmed använda det befintliga kablaget. Installationen blev då betydligt enklare än om vi hade valt konventionella omriktare.

- Med den störningsfria tekniken kunde Förbo spara energi samtidigt som de boende fick en bra miljö med bättre ventilation och utan risk för EMC-störningar på radio/TV, datorer, larm eller annan teknisk utrustning i huset, säger Mikael Jansson. – De fick dessutom en tyst och behaglig boendemiljö utan s k switchljud, som ofta uppstår då man använder konventionella omriktare.