Nicotra Gebhardt

NFO Sinus ger tysta fläktar – helt i linje med vårt koncept

Ventilation idag är så mycket mer än en fläkt som snurrar. Det handlar om behovsanpassning – skräddarsydda lösningar med reglerade luftflöden. Lösningar som t ex ger hyresgäster i flerfamiljshus maximal komfort, oavsett årstid. Nya, högre krav har därför inneburit att många gamla remdrivna fläktar i flerfamiljshus nu byts ut mot moderna, direktdrivna utrustade med varvtalsstyrning. Gebhardt Fläktteknik, som har sin allra största marknad inom bostäder, arbetar just nu för högtryck med dessa utbyten.

— NFO Sinus ligger helt i linje med vårt koncept, anser Basse Malmquist, som är försäljningsingenjör för Nicotra Gebhardt i Stockholm.

”Men det har inte varit helt problemfritt. Varvtalsstyrning med konventionella frekvensomriktare genererar störningar och kräver därför filter och skärmade motorkablar. I gamla fastigheter innebar det omfattande och kostsamma installationer. Idag kan vi komplettera dessa fläktar med NFO Sinus – en ny teknik som sätter helt nya gränser för vad en frekvensomriktare klarar av. NFO Sinus garanterar störningsfrihet. En störningsfrihet som innebär oskärmade kablar och inga radioavstörningsfilter. Fläkten byts ut och NFO Sinus kan anslutas till befintlig motorkabel. Detta är unikt.

Men det finns också en annan viktig aspekt: Det vi kallar frekvensljud. Ljudet som alstras i motorn vid all konventionell frekvensreglering. Detta problemet existerar överhuvudtaget inte med NFO Sinus. Tysta fläktar, tysta frekvensomriktare och tysta motorer – NFO Sinus ligger helt i linje med vårt koncept.”

Gebhardt Fläktteknik, Tyskland, en av Europas större fläkttillverkare med egen forskning utveckling design och tillverkning, köptes för några år sedan upp av det italienska fläktföretaget Nicotra och heter numera Nicotra Gebhardt.  Sedan många år är man även återförsäljare av styr- och reglerteknik och erbjuder kompletta lösningar inom HVAC till bostadsföretag, fastighetsägare och industrin, I Sverige har man försäljningskontor i Stockholm Göteborg och Malmö.

gebhardt (1)