ICA Fastigheter

Lösningen till bättre miljö i ICAs fryslager

- Med frekvensomriktarna kan vi nu styra fläktarna så att luftflödet anpassas till våra krav, säger Malte Enocson, fastighets­förvaltare på ICA Fastigheter.  - Det har resulterar i att vi fått en behagligare miljö och ett tystare ljud.

ICA HBG_Malte juli 2012 _REF_w


Genom att välja frekvensomriktaren NFO Sinus kunde vi dels utnyttja det befintliga oskärmade kablaget till fläktmotorerna, dels placera omriktarna på långt avstånd från motorerna, precis där vi vill ha dem, säger Malte Enocson, fastighetsförvaltare på ICA Fastigheter. – Installationen gick snabbt och enkelt samtidigt som omriktarna nu sitter i elcentralen, lätt åtkomliga för vår servicepersonal.

I Långeberga utanför Helsingborg ligger ett av ICAs största fryslager, med en yta på närmare 70 000 kvm. Lagret, som togs i bruk 2006, räknas som ett av Europas modernas lager för dagligvaruhandel. Här sker dagligen ett enormt godsflöde via lagrets 141 portar för att förse ca 700 ICA-butiker med frysvaror.

I den högsta delen av lagret är det 15 meter till tak. Där finns ett stort antal fläktaggregat som ska fördela den kalla luften så att temperaturen alltid ligger på en jämn nivå i hela lagret, runt minus 26 °C.

– I början hade vi stora miljöproblem med buller, drag och kastvindar från fläktaggregaten och beslutade därför att införa frekvensstyrning av fläktarna – dels för att förbättra arbetsmiljön dels för att spara energi, säger Malte Enocson, fastighets­förvaltare på ICA Fastigheter.

– Med frekvensomriktarna kan vi nu styra fläktarna så att luftflödet anpassas till våra krav. Vi har fått en behagligare miljö och ett tystare ljud. Alla NFO-omriktarna kunde placeras i den angränsande teknikbyggnaden på samma plats som övrig el/styrutrustning till industrikylan, vilket är till stor fördel för vår driftpersonal.

Finns även i PDF-format>> se Referensblad

Se fördelar med NFO Sinus i FRYSLAGER
>> 
 NFO Sinus_coldstore_sv_2012

(BILDER ICA FASTIGHET AB)

ICA HBG, byggnad framsida juli 2012 002_L

 

 
ICA HBG, byggnad framsida juli 2012 010_L
 
ICAs stora fryslager är 70 000 kvm
 
 
 
 
 
 
 
IMG_8505_ICA_L
 
 
I fryslagret är det 15 meter upp till tak där fläktaggregaten sitter.
 
 
 
 
 
IMG_8510_ICA_L
 
 
 
 
 
 
 
ICAs fryslager i Långeberga räknas som ett av Europas modernaste.
 
Installationen var enkel då NFO-omriktarna kunde placeras i elcentralen på långt avstånd från fläktarna och det befintliga oskärmade kablaget kunde användas.