Oslo Rikshospital

Nu går motorerna tystare och alla jordströmmar är borta

  — Resultatet med den störningsfria frekvensomriktare NFO Sinus blev över förväntan

Det nya Rikshospitalet i Oslo byggdes 1997 och var då Norges största byggprojekt. Sjukhuset är försett med över 500 reglerade motordrifter för att luft och vatten ska kunna anpassas till aktuellt behov. Därigenom sparar man stora mängder energi.

Sjukhuset valde till en början att använda konventionella pulsbreddsmodulerade frekvensomriktare (PWM).  Redan efter en kort tid registrerade man en mängd problem, som alla var knutna till frekvensomriktarna: Elektronisk kringutrustning gick sönder, man fick lagerhaveri i elmotorerna, höga jordfelsströmmar samt haverier på själva omriktarna.

– På Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, har vi bytt ut mer än 300 frekvens­omriktare av konventionell PWM-typ mot den störningsfria omriktaren NFO Sinus, säger Martin Olsen, som ansvarar för servicekontraktet på Rikshospitalet för Johnson Control.

– Efter bytet har vi sluppit alla de problem, som var knutna till PWM-omriktarna. Motorerna går tystare och alla jordströmmar är borta.

– Även problemen med lagerskador, som orsakades av PWM-omriktarna, har försvunnit. Att behöva byta lager någon gång per år blir ekonomiskt väldigt kännbart när man har 600 motorer i anläggningen.

NFO Sinus är den enda frekvensomriktaren på marknaden som uppfyller ”Medical Device-direktivet” för elektromagnetisk störning. Den kan därför användas på sjukhus utan skärmade kablar eller avstörningsfilter.

Finns även i PDF-format>> se Referensblad

Läs mer - Artikel i Elinstallatören>> 

 

OsloRiks_Galleriet_300x450

Läs mer – Artikel i Elinstallatören>> 

OsloRiks_Martin_Olsen_350x250


- Vi har bytt ut mer än 300 frekvens­omriktare av konventionell PWM-typ mot den störningsfria omriktaren NFO Sinus®, säger Martin Olsen, som ansvarar för servicekontraktet på Oslo Universitetssykehus HF för Johnson Control.