Trioplast

Enklare installation då det gamla kablaget kunde användas

—  Vi fick lägre installationskostnad och säkrare drift. Och tyst miljö på köpet, säger Göran Pettersson som är elchef på Trioplast i Smålandsstenar. 

- När den nya kylanläggningen skulle installeras i Norra Fabriken var det självklart för oss att välja frekvensomriktarna NFO Sinus® då vi har bra erfarenhet från flera tidigare installationer, berättar elchef Göran Pettersson på Trioplast. – Kylanläggningen skulle placeras på taket men frekvensomriktarna, som styr motorerna, ville vi ha monterade i kylcentralens styrskåp.

 

- Om vi hade valt en konventionell typ av omriktare hade vi fått dra skärmade kablar från styrskåpet ända upp till taket, säger Göran. – Nu kunde vi använda vanliga standardkablar och behövde heller inga avstörningsfilter. På det sättet fick vi ner installationskostnaden väsentligt, samtidigt som vi fick en helt störningsfri anläggning. 

NFO Sinus® används på flera ställen i fabriken. – Tidigare hade vi problem med utsugsfläktarna på taket, berättar Göran vidare. – De gamla motorerna där hade inbyggda omriktare av konventionell PWM-typ av ett välkänt märke, men motorerna blev för varma och vi hade ständiga driftstörningar. Genom att byta till NFO Sinus kunde vi placera omriktarna i styrskåpet, som har en betydligt lägre temperatur.  Det befintliga kablaget kunde användas och vi slapp därigenom en ny dragning av den mycket besvärliga kabelvägen. Efter bytet har slitaget på motorernas lager minskat, då det inte längre uppstår några lagerströmmar. Driftsäkerheten har höjts betydligt och idag fungerar allt bekymmersfritt.

- Dessutom är anläggningen tystare. Enligt lag är vi skyldiga att hålla oss under värdet 45 dB på natten. Men det var svårt med de gamla omriktarna och de närboende klagade på det vassa ljudet från vår anläggning. Efter bytet till NFO Sinus klarar vi kraven och våra grannar är nöjda.

Trioplast_Pettersson350x250

 - Vi fick ner installationskostnaden väsentligt, samtidigt som vi fick en helt störningsfri anläggning, säger Göran Pettersson, elchef på Trioplast  

 Trioplast_takaggregat600x530

 

Trioplast i Smålandsstenar har runt 400 anställda och tillverkar sträckplast, som bl a används till ensilagebalar, s k ”rymdägg” inom jordbruket. Företaget ingår i gruppen Trioplast Industrier, som är Sveriges största polyetenföretag med mer än 3,3 miljarder i omsättning.