VA-verket Karlskrona

Med NFO Sinus® sparar vi mer än 50% energi

- Genom att installera NFO Sinus® kunde vi minska pumparnas energiförbrukning med mer än 50 procent, säger  projektledare Anders Nilsson, som leder projektet med den elektriska installationen på kommunens vattenverk.

Karlskrona Kommun har genomfört flera energisparprojekt i kommunens vatten- och reningsverk där man bl a styr pumparna i råvattenbrunnarna med frekvensomriktaren NFO Sinus.

- Installationerna betalar sig snabbt, oftast på mellan ett och två år, fortsätter Anders Nilsson. – NFO Sinus var den enda omriktare som klarade de tekniska förutsättningarna i våra applikationer. - Vi tar upp grundvatten till våra vattenverk via råvattenbrunnar. Dessa pumpar sitter ofta på 50 m djup eller mer och avståndet till automatikskåpen är i vissa fall flera hundra meter. Tack vare att NFO-omriktarna kan installeras med oskärmat kablage och dessutom klarar långa  kabelavstånd kunde vi installera omriktarna i de centrala automatikskåpen. Därmed kunde vi utnyttja det befintliga kablaget och slapp en besvärlig och dyr nydragning av mer än 250 m skärmad kabel, som hade blivit fallet om vi valt konventionella omriktare.

- Dessutom kunde signalkabeln till nivågivarna ligga kvar tillsammans med kraftkabeln ner i brunnen utan att vi får några störningar i omgivande elektronisk apparatur”.

- Tidigare körde vi pumparna med motordrift, som stryptes med handventil. Det drog alldeles för mycket energi. Vi hade svårt att styra pumparna optimalt och dessutom riskerade vi att torrköra dem. Vi var ibland tvungna att åka ut till råvattenbrunnen för att ändra inställningen manuellt – nu kan vi sköta allt centralt.

- Även i våra reningsverk har vi stor fördel av att kunna placera NFO-omriktarna i automatikskåp på flera hundra meters avstånd från pumparna. Miljön är här mycket aggressiv med bl a svavelväte i luften men nu kan vi placera omriktarna i betydligt ”snällare” miljö.

- Det nya sättet att driva våra pumpar gör att vi fått en klart bättre funktion med högre driftsäkerhet samtidigt som vi sparar mycket energi”, säger Gunnar Pettersson, chef för elavdelningen på Karlskrona Vattenverk. – NFO Sinus är den enda omriktare som vi kunde installera på detta sätt. Vi har nu genomfört en del av projektet och ska fortsätta att energieffektivisera flera verk runt om i kommunen.

 

Karlskrona Vattenverk 006_w

 

- NFO Sinus är den enda omriktare som vi kunde installera på detta sätt, säger Gunnar Pettersson som är chef för elavdelningen.

Karlskrona Vattenverk 014_w

-Vi slapp besvärlig och dyr nydragning av ung 250 meter skärmad kabel så installationen betalades sig snabbt, säger Anders Nilsson. 

Karlskrona Vattenverk 009_w

 

Omriktarna kunde placeras centralt och  servicevänligt i vattenverket, säger projektledare Anders Nilsson.

Se Illustration
Energieffektivisering i VA-verk>>

NFO Sinus – fördelar i VA-VERK

 

 

-