DeLaval International

 

Garanterat störningsfri miljö

DeLaval and NFO - 8629_Tord_4

– Med frekvensomriktare kan våra kunder spara upp till 70 % energi och med NFO Sinus, som har unika tekniska egenskaper, kan vi garantera att de får en helt störningsfri miljö, säger Tord Ringenhall, produktchef på DeLaval.

DeLaval utvecklar, tillverkar och distribuerar utrustning och kompletta system för mjölkproduktion och djurhållning. Företagets strategi är att kunna erbjuda sina kunder moderna och energieffektiva produkter. Ett långsiktigt samarbetsavtal har tecknats med det svenska företaget NFO Drives. Avtalet gäller årliga leveranser av den störningsfria frekvensomriktaren NFO Sinus, som ska användas för att varvtalsreglera elektriska motorer i DeLavals egna produkter t ex mjölkpumpar och vakuumpumpar.

Kor är  känsliga för jordströmmar och dessutom finns teknisk utrustning i stallar och omgivning, som är känslig för elektromagnetiska störningar, säger Tord Ringenhall.
- Vi har testat NFO-omriktaren under lång tid både i lab- och stallmiljö på gårdar runt om i världen och vet att den varken ger upphov till jordströmmar, lagerströmmar eller elektromagnetiska störningar. Därmed passar NFO Sinus väl in i DeLavals produktstrategi.

- Vi kommer nu att använda NFO-omriktaren för att styra alla våra vakuumpumpar men ser också en rad andra applikationer där vi kan dra nytta av den störningsfria tekniken, säger Tord Ringenhall.

Världsledande DeLaval, som är ett företag i Tetra Laval-gruppen, är verksamt på mer än 100 marknader och tillgodoser kunder som har ett boskapsbestånd från 1 upp till 50.000 djur. En central produkt är mjölkningsmaskinen, som finns i många olika versioner från den allra enklaste manuella standardmaskinen till avancerade automatiska mjölkningssystem och ”kokaruseller”.

 

DeLaval AMR_Illustration

DeLaval AMRTM är ett nytt roterande frivilligt mjölkningssystem med en kapacitet på 800 kor två gånger per dag. Systemet använder vakuumpumpar, som regleras med frekvensomriktare för att få tystare drift och minskad energiförbrukningen.

cow_bluesky_w

Kor är känsliga för jordströmmar. Då frekvens-omriktaren NFO Sinus inte ger upphov till några sådana passar den perfekt när man vill spara energi i djurstallar. Dessutom är NFO-omriktaren  fri från elektromagnetiska störningar, vilket krävs för att den automatiska identifieringen av korna i samband med mjölkningen ska fungera på ett bra sätt.

 

vms_2007_36_w

Kon väljer själv när hon vill bli mjölkad i det frivilliga mjölkningssystemet VMS från DeLaval.
Delaval_StudioVCpump_w

Till mjölkningssystemen används vakuumpumpar vars hastighet regleras med frekvensomriktare för att få en tystare drift och lägre energiförbrukning.

DeLaval_NFO_2_3kW_w
DeLaval NFO Drive är en OEM-version av frekvensomriktaren NFO Sinus som används för att styra DeLavals vakuumpumpar, mjölkpumpar med mera.


Läs mer:
Press: DeLavals egen artikel DeLaval NFO Drive>>
Se DeLavals hemsidahttp://www.delaval.se
Se DeLavals filmer 
 Delavals filmer>>