SAAB KOCKUMS

NFO Sinus® uppfyller alla våra krav på störningsfrihet

kockums_ref_1

- NFO Sinus® är den första frekvensomriktare som har  godkänts för marint bruk, säger Karl-Axel Olsson, Manager Electrical Systems vid Saab Kockums i Karlskrona.

– Efter omfattande tester, både i labb och till sjöss, har vi nu godkänt NFO Sinus® för användning i våra marina fartyg, berättar Karl-Axel Olsson på Saab Kockums i Karlskrona. – Det är den första frekvensomriktare, som har blivit godkänd.

Saab Kockums, som är ett av världens ledande varv, tillverkar yt- och undervattensfartyg till marinen med smygteknik som specialitet. Fartygen har en mängd avancerad teknik, som är känslig för EMC-störningar.  All utrustning måste därför vara noggrant utprovad.

 

Ett riskmoment för fartygen är att de vid strid eller terroristattack kan utsättas för farliga gaser, t ex klorgas eller nervgas.  Även i fredstid utgör gaser en risk vid brand eller olyckor i hamn.  För att gasen inte ska tränga in i fartygen måste man skapa ett övertryck i kabinen. Det gör man genom att varvtalsreglera motorerna i ventilationssystemet.

– Tidigare har vi inte kunnat använda frekvensomriktare över huvud taget, säger Karl-Axel Olsson. – Alla omriktare har stört den känsliga utrustningen ombord och de har därför varit bannlysta inom marinen.

– I samband med en marknadsundersökning fick vi vetskap om frekvensomriktaren NFO Sinus. Vi testade den i vårt eget EMC-labb och blev imponerade av resultatet. Vi har även gjort omfattande tester till havs. NFO Sinus uppfyller alla våra krav på störningsfrihet och är dessutom mycket prisvärd.

Kockums submarine

 

Saab Kockums, som är ett av världens ledande varv, tillverkar yt- och undervattensfartyg till marinen med smygteknik
som specialitet.

Finns även i PDF-format>> se Referensblad

 

FOTO: Saab Kockums AB