Landstinget Östergötland

 

Patientsäkerheten måste sättas i första hand

- Elnätet inom sjukvården måste vara rent. Vi måste kunna spara energi utan att riskera störningar i vår medicintekniska utrust­ning, säger P-O Eliasson, som är Teknikutvecklare El på Landstinget i Östergötland. 

– När en konventionell omriktare av PWM-typ installeras så märks det direkt på nätet. Jordströmmarna ökar över gränsvärdena i jordfels­övervakningen, som måste höjas för att få anläggningen att fungera. Det är inte acceptabelt.

– Patientsäkerheten måste sättas i första hand och vi har därför valt omriktaren NFO Sinus® till alla våra sjukhus och vårdcentraler i landstinget. Den genererar inga jordströmmar och vi slipper därmed alla störnings­problem. Vi slipper också de irri­­terade tjutande motorljud, som alstras av PWM-omriktarna. Med NFO Sinus® får vi en både säkrare och tystare anläggning.

Inom Östergötlands läns landsting finns  Universitetssjukhuset i Linköping,sjukhusen i Norrköping och i Motala, ett stort antal  vårdcentraler, folktandvård och sjukhem.

FOTO:GÖRAN BILLESON

FOTO:GÖRAN BILLESON

 

 

Per-Olov_Eliasson_Östergötl

P-O Eliasson, Teknikutvecklare El på Landstinget i Östergötland.