Högskolan i Jönköping

Helt störningsfritt till lägre totalkostnad

— NFO Sinus® var lite dyrare, men installationen blev betydligt enklare och vi slapp dra ny kabel i de äldre fastigheterna. Därmed blev totalkostnaden lägre, säger Mikael Falk, som är driftingenjör på Högskolefastigheter i Jönköping.

– När den nya högskolan byggdes ville man använda frekvensomriktare för att styra motorerna till fläktar och pumpar och därigenom spara energi, berättar Mikael Falk, som är ansvarig driftingenjör vid Högskolefastigheter i Jönköping. – Men det var viktigt att få en störningsfri funktion. Vi har mycket teknisk utrustning och även en hel del trådlös överföring inom området.

– Vi ville styra ventilationen i husen och hitta en lösning för att slippa dra dyra skärmade kablar genom fastigheterna, fortsätter Mikael Falk. – Då fann vi den svenska omriktaren NFO Sinus®. Den var helt störningsfri och behövde, i motsats till de konventionella omriktarna, varken filter eller skärmade kablar. Det räckte med vanligt standardkablage. Omriktaren var lite dyrare, men installationen blev betydligt enklare och därmed blev totalkostnaden lägre.

– Speciellt fördelaktigt var det att använda NFO Sinus® i de äldre fastigheterna. Där slapp vi att dra ny kabel och kunde använda de befintliga kablarna när vi installerade de nya omriktarna. På det viset sparade vi mycket pengar.

– Ett vanligt problem med konventionella omriktare är att de alstrar lagerströmmar, som orsakar slitage på motorlagren. Vi har några sådana omriktare till motorer, som har högre effekt än 15 kW, vilket idag är max för NFO Sinus®. Men, trots att vi har potentialutjämnat alla fastigheter har vi ändå haft vissa problem från dessa PWM-omriktare. Från NFO Sinus® har vi inte sett några sådana tendenser.

– Vi har nu haft NFO-omriktarna i drift i över fem år och de har fungerat helt bekymmersfritt.

 

mikael_falk_jkpg_w (1)


Mikael Falk, driftingenjör på Högskolefastigheter i Jönköping

hogskolan_jkpg_w


Högskolan i Jönköping ligger centralt vid Munksjön och består av flera nybyggda fastigheter samt en äldre fastighet med Hälsohögskolan. Man har även integrerat några anrika gamla industrifastigheter, som bland annat har omvandlats till ett modernt bibliotek.

Fastigheterna ägs av Högskolefastigheter i Jönköping AB.