Lagerskador

Frekvensomriktare med konventionell PWM-teknik (pulsbreddsmodulering*) genererar lagerströmmar, vilka ger elektriska urladdningar som slår igenom motorlagren. kullager De gnistor som då bildas slår hål i kullagren. Motorlagren slits därför ut snabbt – ibland på bara några månader. Detta kallas även elektrisk erosion. Utslitna motorlager orsakar besvärande och kostsamma driftstörningar. Utskrift För att i någon mån komma till rätta med problemen vid pulsbreddsmodulering används olika typer av isolerade lager och jordningsborstar. Ingen av dessa åtgärder tar dock bort grundorsakerna till lagerströmmarna. Den störningsfria frekvensomriktaren NFO Sinus ger inte upphov till några lagerströmmar. Motorn får därmed längre livslängd och anläggningen får en högre driftsäkerhet. NFO Drives lämnar fem års garanti på motorlager i nya motorer. Frekvensomriktare_NFO_Sinus_txt_lager_

Vill du veta mer? Klickahar_PIL-GREEN

 


*PWM = Pulse Width Modulation (pulsbreddsmodulering) används av alla konventionella frekvensomriktare på marknaden.