Årsredovisning 2012

Årsredovisningen för 2012 är klar. Den publiceras i sin helhet på bolagets hemsida http://www.nfodrives.se samt i bifogad fil.

PDF-dokument - årsredovisning 2012


MER INFORMATION lämnas av
Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330
e-post
är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av maskiner, ventilations- och pumpanläggningar. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning. NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida http://www.nfodrives.se

Bolaget är listat på NGM Nordic MTF. 

Topics:
  Posted by on april 4, 2013

 

Articles related to Årsredovisning 2012