Civilingenjör Ragnar Jönsson – en stor svensk uppfinnare

Med referens till tidigare pressrelease 2013-04-10 från NFO Drives med anledning av Ragnar Jönssons bortgång.  

Ragnar Jönsson räknas som en stor uppfinnare i Sverige. Han arbetade under större delen av sitt yrkesliv med att få fram tekniska lösningar för att styra elmotorer på ett bättre och mer energieffektivt sätt. Hans arbete har resulterat i flera uppfinningar som är världs-unika och har patenterats. Ragnar Jönssons patenterade lösningarna har spelat en viktig roll för den tekniska utvecklingen för styrning av elmotorer och låg till grund vid bildandet av bolaget NFO Drives 1996. De utgör basen i den produkt, frekvensomriktaren NFO Sinus, som tillverkas och säljs av bolaget. Den viktigaste uppfinningen gäller en metod att switcha transistorer så att utspänning erhålls i form av ren sinus, vilket gör det möjligt att reglera motorns hastighet utan att elektromagnetiska störningar uppstår.

Kort historik
Ragnar Jönsson bodde och verkade under större delen av sitt liv i Ystad. Efter examen vid KTH 1966 arbetade Ragnar Jönsson under 9 år vid Philips Teleindustri i Järfälla där han blev chef för servogruppen som utvecklade styrsystem för radarantenner åt försvarsindustrin.

År 1975 lämnade Ragnar Jönsson Philips för att söka sig tillbaka till rötterna i Skåne. Där hade han först ett civilt teknikjobb i Ystad men efter några år sökte han ekonomiskt bidrag från STU (Styrelsen för Teknisk Utveckling) för att på fritiden förverkliga sina idéer om styrning av asynkronmotorer. Arbetet var mycket framgångsrikt och gjorde det möjligt för Ragnar Jönsson att övergå till att bli uppfinnare på heltid.

Till att börja med var Ragnar Jönsson verksam på Ideon i Lund. Därefter startade han, tillsammans med advokat Magnus Thorfinn, ett bolag för att ta fram och producera frekvensomriktare baserade på den nya tekniken. Bolaget NFO Drives etablerades i Svängsta 1996 och introducerades på börsen 1999.

Ragnar Jönsson arbetade under senare år självständigt i egen firma och som pensionär fortsatte han med stort engagemang sin uppfinnarbana. Han arbetade aktivt med nya uppfinningar samt förfiningar av tidigare lösningar ända in i det sista.

Ragnar Jönsson avled den 7 april 2013 efter en kort tids sjukdom.

PDF-dokument - Press_NFO_2013-04-30_R_Jonsson historik

Topics:
  Posted by on april 30, 2013

 

Articles related to Civilingenjör Ragnar Jönsson – en stor svensk uppfinnare