Delårsrapport Q3 2013

 • Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 7,2 MSEK (6,5 MSEK) en ökning med 0,7 MSEK (11 %)
   
 • Resultat efter skatt för för tredje kvartalet uppgår till 0,86 MSEK (0,51 MSEK) en ökning med 0,35 MSEK
   
 • Faktureringen under perioden uppgick till 17,4 MSEK (15,1 MSEK) en ökning med 2,3 MSEK (15,2 %)
   
 • Resultat efter skatt för för perioden uppgår till -1,8 MSEK (-1,1 MSEK) en minskning med 0,7 MSEK
   
 • Resultatet per aktie för perioden uppgår till0,01 SEK  (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (157 milj aktier). Bolaget har tecknat avtal om ett fördjupat samarbete med Nicotra Gebhardt som återförsäljare inom fastighetsventilation på den svenska marknaden.
   
 • Den miljonorder, som erhölls från Tyskland i slutet av maj avsedd för en större pumpanläggning, har slutlevererats under perioden.

Efter perioden slut 
 

 • Bolaget utökar verksamheten och två personer har anställts för att arbeta med utveckling av mjukvara respektive hårdvara för att möjliggöra att bolagets produktsortiment utvidgas mot högre effektområden.
   
 • Bolaget har bytt lista till AktieTorget som, från och med den 7 oktober, är handelsplats för bolagets aktier. 
Topics:
  Posted by on november 12, 2013

 

Articles related to Delårsrapport Q3 2013