NFO Drives AB listbyte

Handel med aktier i NFO Drives AB (publ) kommer från och med den 7:e oktober att ske på AktieTorget. Det innebär att sista dagen för handel på Nordic MTF är fredag den 4:e oktober. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

 

Mer information lämnas av

Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330

e-post

PDF-dokument - Press_NFO_2013-09-23_Listbyte

Topics:
  Posted by on september 23, 2013

 

Articles related to NFO Drives AB listbyte