NFO Drives har bytt lista till AktieTorget

NFO Drives AB har idag den 7:e oktober 2013 bytt till AktieTorget som handelsplats för aktier i bolaget.

Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Mer information om AktieTorget finns på www.aktietorget.se

Prenumeration av nyhetsutskick om NFO Drives kan anmälas på AktieTorgets hemsida under  ”Nyheter / Prenumeration”.

PDF-dokument - NFO_2013-10-07_NFO har bytt lista

 

Mer information lämnas av

Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330

e-post

NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

 Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på AktieTorget, www.aktietorget.se

Topics:
  Posted by on oktober 7, 2013

 

Articles related to NFO Drives har bytt lista till AktieTorget