NFO Drives nyanställer

NFO Drives utökar verksamheten och har nu anställt två personer som kommer att arbete med utveckling av mjukvara respektive hårdvara. Satsningen ligger helt i linje med bolagets inriktning att utvidga produktsortimentet mot högre effektområden.

Båda personerna började sin anställning den 2:e oktober 2013.

PDF-dokument - NFO_2013-10-07_NFO Nyanställer

Mer information lämnas av

Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330

e-post

NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på AktieTorget, www.aktietorget.se

Topics:
  Posted by on oktober 7, 2013

 

Articles related to NFO Drives nyanställer