NFO Drives stärker marknads- och säljorganisation

NFO Drives har anställt Johan Berggren som försäljnings- och marknadsansvarig. 

Johan Berggren har lång erfarenhet av affärsutveckling, marknadsföring och försäljning och kommer att arbeta långsiktigt med den strategiska utvecklingen av bolagets marknads- och försäljningsarbete. Han kommer också att arbeta operativt med försäljning. En viktig uppgift blir att bygga upp en försäljningsorganisation med återförsäljare och/eller egna försäljare både i Sverige och på exportmarknaden.

”Johan Berggren blir ett viktigt tillskott i vår organisation och med hans hjälp kommer vi att kunna arbeta mer målinriktat och fokuserat på vårt försäljnings- och marknadsarbete, vilket är viktigt i den expansiva fas som vi nu befinner oss i nu”, säger Johan Johansson, VD på NFO Drives AB.

Johan Berggren börjar sin tjänst på NFO Drives den 20:e februari

Mer information lämnas av
Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330
e-post

NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av maskiner, ventilations- och pumpanläggningar. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida http://www.nfodrives.se

PDF-dokument - Press_NFO_2013-02-19_ NFO stärker marknadsorg

Bolaget är listat på NGM Nordic MTF. 

Topics:
  Posted by on februari 19, 2013

 

Articles related to NFO Drives stärker marknads- och säljorganisation