Stor artikel om NFO Drives i NyTeknik

”Uppfinningen som gör elmotorn störningsfri” är rubriken på en stor artikel i tidningen NyTeknik. I artikeln berättar man om uppfinnaren Ragnar Jönsson och hans teknik som gör det möjligt att styra elmotorer utan att elektromagnetiska störningar uppstår. Där beskrivs också att tekniken används i frekvensomriktaren NFO Sinus, som utvecklats och tillverkas av det svenska företaget NFO Drives AB. 

Artikeln var införd i NyTeknik nr 17, 24 april 2013 

MER INFORMATION lämnas av
Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330
e-post

NFO Drives AB (publ) är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning. NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida http://www.nfodrives.se

Bolaget är listat på NGM Nordic MTF

Topics:
  Posted by on april 24, 2013

 

Articles related to Stor artikel om NFO Drives i NyTeknik