Årsredovisning 2013

NFO Drives årsredovisning för 2013 är nu klar.
Den presenteras i sin helhet på Aktietorget www.aktietorget.se

PDF-dokument - NFO_Drives_Arsredovisning_2013

Mer information lämnas av

Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330

E-post

NFO Drives AB (publ)
är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

Topics:
  Posted by on april 2, 2014

 

Articles related to Årsredovisning 2013