NFO Drives fokuserar på utveckling och försäljning

NFO Drives har beslutat att fokusera verksamheten på utveckling och försäljning och ändrar därför bolagets organisa­tion så att all produktion förläggs externt.

–    Med den nya organisationen kommer produktionen att bli mer flexibel och vi får en högre leverans­kapacitet samtidigt som vi gör betydande kostnads­bespa­ringar och bolagets lönsamhet förbättras, säger Johan Johansson, VD på NFO Drives. – Genom att vi kan fokusera på den tekniska utvecklingen och försäljningen av produkter kommer vi att stärka vår position på marknaden vilket ger bolaget bättre möjlighet att växa.

NFO Drives har sedan länge ett nära och väl fungerande samarbete med externa partners för tillverkning av bolagets kundanpassade produkter. Förändringen innebär att man nu även förlägger slut­montering av bolagets standard­produkter externt.
 

Mer information lämnas av
Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330
e-post

NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.
NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

 Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

 Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

PDF-dokument - Press_NFO_2014-01-13_ny organisation

Topics:
  Posted by on januari 13, 2014

 

Articles related to NFO Drives fokuserar på utveckling och försäljning