NFO har fått ytterligare order till ICAs kyllager

Det svenska företaget NFO Drives AB har fått en uppföljningsorder från ICA på frekvensomriktare NFO Sinus till ICAs tillbyggnad av kyllagret i Långeberga utanför Helsingborg. Lagret blir efter tillbyggnaden totalt 100.000 kvadratmeter, vilket motsvarar runt 14 fotbollsplaner. Med hjälp av NFO-omriktarna kan ventilationsaggregat och fläktar i lagret styras så att en bättre arbetsmiljö skapas samtidigt som energiförbrukningen optimeras.


–    Då NFO-omriktarna är fria från elektromagnetiska störningar kan de installeras med oskärmat kablage och med långt avstånd mellan motor och omriktare, säger Johan Berggren, marknadsansvarig på NFO Drives AB. – I tillbyggnaden skall NFO-omriktarna användas till att varvtalsstyra/tryckstyra sex stora ventilations­aggregat och en frånluftfläkt. Installationen blir mycket enklare än om de hade använt konventionella omriktare. Anläggningen blir dessutom mer servicevänlig då alla omriktare finns på samma plats som övrig el/styr­utrustning till industrikylan.

I ICAs nuvarande lagerbyggnad används NFO-omriktarna redan till styrning av takfläktar som sitter under taket på mycket hög höjd.

– Det känns väldigt roligt att få fortsatt förtroende av ICA, säger Johan Johansson, VD på NFO Drives. – Det sammanlagda värdet på ICAs beställningar av NFO-omriktare uppgår nu till närmare en miljon kronor och vi hoppas att denna affär ska leda till fortsatta beställningar från ICA.

Mer information lämnas av
Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330
e-post

NFO Drives AB (publ)
är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se  

PDF-dokument - PRESS_NFO_2014-11-07_Order_ICA

Topics:
  Posted by on november 7, 2014

 

Articles related to NFO har fått ytterligare order till ICAs kyllager