Avtal tecknat med Distrelec för ökad handel i Europa

NFO Drives har tecknat ett avtal med Distrelec, som är en av Europas största elektronikdistributörer. Avtalet innebär att NFOs produkter kommer att marknadsföras och säljas av Distrelec i Europa i de tretton länder där de har verksamhet. 

 

Distrelec är ett välrenommerat företag med mer än 40 års erfarenhet av handel med elektronikprodukter. Genom avtalet kommer NFOs produkter att säljas genom deras väletablerade kanaler. Det stärker NFOs förutsättningar att nå nya kunder och marknader i länder där NFO inte tidigare har varit verksamma och även att förbättra kundbearbetningen i de länder där NFO sedan tidigare är aktiva. I Sverige representeras Distrelec av ELFA Distrelec.

Distrelec kommer att marknadsföra NFOs produkter och NFO får även göra egen marknadsföring via Distrelec. Hela NFOs sortiment kommer att köpas in av Distrelec och lagerhållas på deras centrallager i Holland.

Avtalet med Distrelec ligger i linje med NFOs strävan att växa i Europa.

Läs mer i pdf-dokument

Mer information lämnas av
Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330
e-post  

NFO Drives AB (publ)
är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.
NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.
Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se
Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

Topics:
  Posted by on april 23, 2015

 

Articles related to Avtal tecknat med Distrelec för ökad handel i Europa