Avtal tecknat med distributör i Australien

NFO Drives har tecknat avtal med det australiska företaget Autech Control Group Pty Ltd för försäljning av den störningsfria frekvensomriktaren NFO Sinus. Autech Control Group är ett väletablerat och stabilt företag som specialiserar sig på automatisering inom industrin och kommersiella fastigheter. Man är även återförsäljare av tekniska produkter och komponenter och har en utbyggd service­organisation. Huvudkontoret är baserat i Melbourne.

–  Autech Control Group is proud to announce we are now the official Australian distributor for the NFO Sinus interference free drives, these could be a real game changer for the HVAC industry. Eliminating the need for EMC shielded cables is only one of the many benefits this new drive offers, säger Sam Frost, marknadschef på Autech Control.

– Med Autech Control Group får vi en ytterst kompetent partner som är väl förankrad på den australiska marknaden, säger Johan Berggren, som har arbetat fram avtalet och är marknadschef på NFO Drives AB.  – Marknaden i Australien är idag både stor och tekniskt välutvecklad och kraven på energibesparing ökar starkt. Autechs största kundgrupp finns inom industrin och HVAC och deras profilbild stämmer väl med NFOs krav på återförsäljare.

Vi räknar med att det nya samarbetet kommer att ge en ökad exportförsäljning från och med våren 2016.

Läs mer om Autech Control Group   http://autechcontrol.com.au

Mer information lämnas av
Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330
e-post  

NFO Drives AB (publ)
är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

PDF-dokument - PRESS_NFO_2015-08-19

Topics:
  Posted by on augusti 19, 2015

 

Articles related to Avtal tecknat med distributör i Australien