NFO-omriktare godkänd för USA-marknaden

NFO Drives har fått godkännande av certifieringsorganet UL avseende en av de omriktare som företaget tillverkar åt DeLaval. Certifieringen innebär att produkten nu är godkänd för försäljning på USA-marknaden. Omriktaren används för att göra DeLavals produkter störningsfria och energieffektiva. UL-godkännandet ligger i linje med DeLavals önskan att utöka användandet av NFO-tekniken till fler marknader.

Mer information lämnas av
Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330
e-post

NFO Drives AB (publ)
är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.
NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

PDF-dokument - PRESS NFO-omriktare UL-certifierad

Topics:
  Posted by on mars 31, 2015

 

Articles related to NFO-omriktare godkänd för USA-marknaden