Strömstads Kommun väljer NFO Sinus

Strömstads Kommun står inför stora om- och tillbyggnader i sina VA-anläggningar och har nu, efter utvärdering, valt att företrädesvis använda frekvensomriktare med NFOs störningsfria sinusteknik till sina kommande projekt. Det första större projektet ska stå färdigt till våren 2016. 

Kommunen behöver frekvensomriktare för att få en optimal funktion och en energieffektiv drift i de nya anläggningarna. De har under en tid haft NFOs omriktare för utvärdering, dels i två tryckstegringsstationer och dels i en pumpstation. Genom att NFO-omriktarna använder sinusteknik är de fria från elektromagnetiska störningar och kan därmed installeras med oskärmat kablage och med långt avstånd mellan motor och omriktare. Andra fördelar är att de inte ger några lagerströmmar eller jordströmmar. Detta tillsammans gör att Strömstads Kommun nu valt att företrädesvis använda frekvensomriktare med NFOs sinusteknik till sina kommande projekt.

–  På NFO Drives har vi drivit en målmedveten satsning på VA-verk och sedan tidigare har bland annat Karlskrona kommun valt att använda vår omriktare NFO Sinus i sina anläggningar, säger Johan Berggren, marknadschef på NFO Drives. – Fler kommuner utvärderar nu NFO-tekniken och beslutet från Strömstads kommun innebär ett genombrott för vår satsning,

Mer information lämnas av
Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330
e-post

NFO Drives AB (publ)
är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se  

PDF-dokument - PRESS_NFO_2015-08-27_stromstad

Topics:
  Posted by on augusti 27, 2015

 

Articles related to Strömstads Kommun väljer NFO Sinus