Ytterligare order från DeLaval

NFO Drives AB och DeLaval har kommit överens om att NFO Drives skall leverera en ny kundanpassad version av frekvensomriktaren NFO Sinus. 

- DeLaval är en viktig kund för oss och därför känns det extra roligt när DeLaval nu beslutat att välja vår NFO-omriktare till ännu en av deras produkter, säger Martin Hagbyhn, VD på NFO Drives. - Vi räknar med att leveranserna kommer igång under fjärde kvartalet 2016 alternativt först kvartalet 2017.

​Det löpande årliga ordervärdet uppskattas till ca 3 MSEK vid beräknade försäljnings­volymer. Överenskommelsen gäller tills vidare. 

Se även bif PDF-fil   

Mer information lämnas av
Martin Hagbyhn, CEO i NFO Drives AB
Tel 0733-765 700,  e-mail  

NFO Drives AB (publ)  
är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.  
N
FO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se   
Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

 

Topics:
  Posted by NFO Drives on juni 15, 2016

 

Articles related to 2016-06-15