Johan Braun har tillträtt som ny VD

Johan Braun har nu tillträtt tjänsten som VD för NFO Drives AB (publ). Johan Braun kommer närmast från Mitsubishi Electric Scandinavia där han arbetat som VD i över sju år.  

Martin Hagbyhn, som sedan en tid verkat som interim VD för NFO Drives och under denna tid varit ordinarie ledamot av bolagets styrelse, har i samband med detta återinträtt som styrelsens ordförande.  

Lars Elmberg återgår samtidigt från att vara ordförande i styrelsen till att vara ordinarie ledamot.  

 

Text i PDF-fil


Mer information lämnas av

Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0733-765 700, e-mail  

NFO Drives AB (publ)
är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning. 

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav. 

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

Topics:
  Posted by NFO Drives on oktober 6, 2016

 

Articles related to Johan Braun har tillträtt som ny VD_