Johan Braun ny VD för NFO Drives

NFO Drives har kommit överens med Johan Braun om att bli ny VD för NFO Drives. Johan Braun kommer närmast från Mitsubishi Electric Scandinavia där han arbetat som VD i över sju år. 


Under Johan Brauns tid som VD på Mitsubishi Electronic Scandinavia fyrfaldigades bolagets omsättning och idag är det ett milliardbolag. Johan Braun har stor internationell kompetens och före tiden på Mitsubishi Electronic Scandinavia arbetade han på Alfa-Laval i sex år. Johan Braun är hemmahörande i Karlskrona och kommer att börja som VD den första oktober. 


Martin Hagbyhn, som sedan en tid är interim VD för NFO Drives, fortsätter i den rollen fram till Johan Brauns tillträde. Därefter fortsätter han arbetet med bolaget utifrån ett styrelseperspektiv. 


Det är och har varit både nyttigt och roligt att arbeta som VD för NFO Drives. Under min tid har jag fått lära känna bolaget och dess kunder. Vi har också hunnit genomföra en lyckad emission, fått en ny order från DeLaval och intensifierat bolagets kostnads­reduktionsprojekt. Att få in Johan och hans försäljningskompetens känns både tryggt och spännande och jag är övertygad om att han är precis den kraft som NFO Drives nu behöver, säger Martin Hagbyhn CEO NFO Drives. 


Styrelsen är mycket nöjd med att få presentera Johan Braun som ny VD. Johans kompetens och erfarenhet stämmer utmärkt väl med styrelsens fokus på ökad försäljning. Johan kommer nu in i bolaget med gedigen bakgrund och stor energi i exakt rätt tid, säger Lars Elmberg, styrelseordförande i NFO Drives. 

 

PM i bifogad PDF-fil

Mer information lämnas av
Lars Elmberg, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0708 – 237 004,  e-mail   

Martin Hagbyhn, CEO i NFO Drives AB
Tel 0733-765 700, e-mail  

 

NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning. 

 

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav. 

 

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

Topics:
  Posted by NFO Drives on juli 14, 2016

 

Articles related to Johan Braun ny VD för NFO Drives_