Martin Hagbyhn går in som interims-VD

Från och med den 20 maj, kommer Martin Hagbyhn att verka som interims-VD för NFO Drives AB (publ). Arbetet med rekrytering av en ny VD pågår. Johan Johansson lämnar sin tjänst som VD för NFO Drives den 20 maj 2016.

  • Under Johan Johanssons ledning har bolaget strukturerats om så att vi nu har en bra grund att stå på för kommande expansion, säger Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives. - NFO Drives har en unik teknologi, ett starkt varumärke och kompetenta medarbetare. Med vår nya och mer kostnads­effektiva organisation har vi nu bra förutsättningar för att driva både produktion och teknisk produktutvecklingen på det sätt som krävs för att bolaget ska få ökad tillväxt och lönsamhet.

Mer information lämnas av
Martin Hagbyhn, VD i NFO Drives AB
Tel 0733-765 700,  e-mail

NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

 

Topics:
  Posted by on maj 17, 2016

 

Articles related to Martin Hagbyhn går in som interims-VD