NFO Drives äger nu alla patenträttigheter

NFO Drives har nu slutbetalat för alla immateriella tillgångar som tidigare ingått i Ragnar Jönssons dödsbos konkursbo. Tillgångarna omfattar samtliga gällande patent och patent­ansökningar, varumärken och avtal som Ingenjörsfirma Ragnar Jönsson innehaft. NFO äger därmed samtliga rättigheter till den teknik som bolaget använder.  

NFO Drives har tidigare informerat om avtalet och förvärvet av tillgångarna i Ragnar Jönssons dödsbo. NFO Drives har nu genomfört slutbetalning för samtliga immateriella tillgångar. Den totala köpeskillingen uppgick till på 700 000 SEK.

PM som PDF-fil


Mer information lämnas av 
Martin Hagbyhn, Styrelseordförande NFO Drives AB, tel 0733-765 700,  
e-mail:     

NFO Drives AB (publ)  
är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav. 

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se  

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

Topics:
  Posted by NFO Drives on november 10, 2016

 

Articles related to NFO Drives