NFO Drives Årsredovisning 2015

NFO Drives AB årsredovisning för 2015 finns tillgänglig i bifogad PDF-fil.

PDF-fil Årsredovisning 2015

Mer information lämnas av
Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330
e-post

Lars Elmberg, styrelseledamot i NFO Drives AB, tel 0708-237 004
e-post
 

NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.


NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

 

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

 

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

 

Topics:
  Posted by on mars 24, 2016

 

Articles related to NFO Drives Årsredovisning 2015