NFO Drives har förvärvat samtliga patenträttigheter

NFO Drives har idag förvärvat samtliga tillgångar från Ragnar Jönssons dödsbos konkursbo. Det omfattar samtliga gällande patent och patent­ansökningar, varumärken och avtal som Ingenjörsfirma Ragnar Jönsson innehar.  NFO äger därmed samtliga rättigheter till den teknik som bolaget använder.

Avtalet innebär bland annat att NFO Drives inte längre behöver betala royalty till annan aktör, vilket på lång sikt kommer att ha en positiv effekt på bolagets resultat. Det innebär också att samtliga övriga mellanhavanden mellan bolaget och dödsboet är reglerade. Framförallt omfattar köpeskillingen även reglering av bolagets royaltyskuld och innestående fordringar på dödsboet.

Det faktum att bolaget tidigare inte ägt patenten har varit besvärande för vissa kunder och investerare.

  • Avtalssituationen har skapat oklarheter men då förväntningarna på framtida licensintäkter har legat på helt olika nivåer har parterna haft svårt att hitta en acceptabel ersättningsnivå för patenten trots att jag anser att vi genom åren gett mycket generösa bud, säger bolagets styrelseordförande Svante Carlsson. – Den slutliga köpeskillingen är inte offentlig, men är affärsmässigt mycket positiv för bolaget. Då konkursförvaltaren även vänt sig till externa spekulanter på patenten måste NFO Drives anses ha betalat ett rimligt marknadsvärde för tillgångarna.
  • Det är med stor glädje och lättnad som vi nu, efter många års diskussioner och förhandlingar, har fått en slutgiltig lösning på patentfrågan, säger Svante Carlsson.
     – Nu kan bolaget lägga fullt fokus på att vidareutveckla den unika teknik som ligger till grund för bolagets produkter – de störningsfria frekvensomriktarna NFO Sinus®.


Se bif PDF-fil
 

Mer information lämnas av
Svante Carlsson, Styrelseordförande NFO Drives AB, tel 070-8338935

 

NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.


NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

 

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

 

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se  

Topics:
  Posted by on april 14, 2016

 

Articles related to NFO Drives har förvärvat samtliga patenträttigheter