NFO Drives ökar tempot

NFO Drives ökar tempot i sina utvecklingsprojekt genom att engagera ytterligare utvecklingsresurs  

I och med emissionen kan NFO Drives öka tempot i sina utvecklingsprojekt. NFO Drives har engagerat ytterligare resurs för att snabbt kunna få fram ett bredare produktsortiment, men framför allt öka tempot i Bolagets kostreduceringsprojekt. NFO Drives driver ett kostreduceringsprojekt för att effektivisera produktionen av sina produkter. Målet med projektet är ökad försäljning och marknadsnärvaro.  

Pengarna som NFO Drives får in i den pågående emissionen skall bl a användas till:  

Att stärka bolagets sälj- och marknadsorga­nisation för att öka bolagets kundbas och skapa en större efterfrågan av bolagets produkter  

Öka tempot i vårt projekt gällande att sänka produktionskostnaderna för bolagets unika produkter.  

Att fortsätta bolagets produktutvecklingspro­gram för att möta kundernas behov av stör­ningsfria frekvensomriktare med högre effekter  

Eftersom emissionen är garanterad till minst 70% känner jag mig trygg att redan nu dra igång kostnadsreduktionsprojektet, säger Martin Hagbyhn, VD på NFO Drives. Detta gör att vi vinner tid och behöver inte vänta till efter semestrarna, fortsätter han.  

Läs PM som PDF-fil    

Mer information lämnas av
Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB  

Tel 0733-765 700,  e-mail  

NFO Drives AB (publ)  
är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.  
NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav. 

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se  
Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

Topics:
  Posted by NFO Drives on juni 14, 2016

 

Articles related to NFO Drives ökar tempot