NFO Drives rekryterar ny VD

 

Efter en period med fokus på produktförnyelse, effektivitet och omstrukturering går NFO Drives gradvis in i en ny fas med fokus på tillväxt och ökande lönsamhet. Plattformen för detta är bolagets unika teknologi, starka varumärke och kompetenta medarbetare.

 

Styrelsen för NFO Drives har därför i dialog med Johan Johansson beslutat om rekrytering av ny VD med tydlig profil inom marknad och tillväxt. Bolaget bedömer att denna rekryteringsprocess kommer att vara avslutat inom kort.

 

Johan Johansson har med stor skicklighet genomfört ett omfattande förändringsarbete. Johan har strukturerat och omorganiserat utveckling och produktion på ett förtjänstfullt sätt och därmed lagt grunden till den expansion som NFO nu står inför.

 

Tidpunkt för byte av VD meddelas senare.

 

Styrelsen för NFO Drives AB (publ) 

Mer information lämnas av

Svante Carlsson, Styrelseordförande NFO Drives AB, tel 070-833 8935

 

NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.
 

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

 

Topics:
  Posted by on april 18, 2016

 

Articles related to NFO Drives rekryterar ny VD