Epostadress krypterad Martin Hagbyhn, CEO i NFO Drives AB Tel 0733-765 700  |  e-mail   NFO Drives AB (publ)"/> NFO Drives sista datum för handel med BTA

NFO Drives sista datum för handel med BTA

Under perioden den 3 juni till och med den 17 juni 2016  genomförde NFO Drives AB (publ) en företrädesemission. Sista dag för handel med BTA (betalda tecknade aktier) kommer att vara den 26 juli 2016 och stoppdagen är den 28 juli 2016. BTA kommer att omvandlas till aktier den 1 augusti 2016. 

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till cirka 11 904 812,30 SEK och fördelat på totalt 238 096 246 aktier.

Mer information lämnas av  

Lars Elmberg, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0708 – 237 004,  e-mail
Martin Hagbyhn, CEO i NFO Drives AB
Tel 0733-765 700  |  e-mail  

NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning. 
NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida
www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

Topics:
  Posted by NFO Drives on juli 22, 2016

 

Articles related to NFO Drives sista datum för handel med BTA